Jun 12, 2010

Eclipse IDE for C/C++ Developers + Cygwin Solved!

Eclipse IDE for C/C++ Developers хэрэглэх гээд Cygwin суулгаад үзлээ " Error launching external scanner info generator" алдаа заагаад засаж чадалгүй 3 хонолоо. Хэрвээ ийм алдаа гарсан бол засахын тулд cygwin dircectory дотороосоо g++, gcc 2 файлыг устгаад g++-3, gcc-3 файлуудын хуулбарыг үүсгэн g++, gcc болгож нэрийг нь солих хэрэгтэй юм байна. Доорх холбоос дээрээс дэлгэрэнгүй уншиж болно. http://dev.eclipse.org/newslists/news.eclipse.tools.cdt/msg18401.html

0 сэтгэгдэлтэй: